• White Nylon
  • Black Nylon

Loop Two Seater Lounge – White Frame / Nylon

$295.00

1.50m L x .80m W x .45m H Seat

White & Black Nylon seat cushion is suitable for outdoor use